پست های ارسال شده در بهمن سال 1388

فرشاد خلیلی در اثر حادثه بهمن به همراه تعدادی دیگر از کوه نوردان کشته شد.

« برگرفته از سایت دنباله » در شمشک فرشاد خلیلی پیشکسوت کوهنوردی ایران در آخرین لحظات زندگی خود نیز مرام کوهستان را ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 15 بازدید

سقوط بهمن در منطقه دیزین و کشته شدن تعدادی از کوه نوردان و اسکی بازان

  « برگرفته از سایت باشگاه کوه نوردی و اسکی دماوند »   حادثه جانگذاز از دست دادن تعدادی از همنوردان عزیزمان تاثر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید